Dot Aio by Dotmot – Pod system cao cấp ( saltni + freebase)

1,900,000 1,200,000

Pod system cao cấp

Cân tốt Freebase, Salt-ni

Cân tốt khói và vị

Thoả mãn mọi nhu cầu của vaper

Hết hàng

Danh mục:
1