Lio Bee Lit By Ijoy 2500 Hơi – Pod dùng 1 Lần

    200,000220,000

    Sản phẩm cái tiến từ Lio bee 18 vị với 1200 hơi với sự cải tiến lên 2500 hơi 18 vị cho bạn tha hồi lựa chọn. Sản phẩm có thể phát sáng khi hút, ánh sáng đèn tùy thuộc vào màu đèn bạn sử dụng.

    Xóa
    1