Vtinpod Pod System – Pod system có màn hình 40w

950,000 700,000

Pod system mesh coil

Công suất tối đa: 40w

Giá gốc 950k sale còn 700k

Danh mục:
1