BATON KIT BY ARTERY

500,000

Gói bao gồm:
1x Artery Baton Mod
1x Hive S Tank
1x Ống thủy tinh thay thế
1x Một gói O-ring
2x Hướng dẫn sử dụng
1x Thẻ bảo hành
1x Thẻ chứng nhận

Cho phép đặt hàng trước

1