Rda Drop – dual coil siêu khói

350,000

Rda: 2 coil

Siêu khói, vị ổn

Tặng coil, bông khi mua

Test trực tiếp tại shop

1